Kontakt

 

Föreningens styrelse består under år 2019 av följande medlemmar:

 

ordförande: Kaj Carlsson
vice ordförande: Torbjörn Lindblom
sekreterare: Örjan Englund
kassör: David Larsson
ledamöter: Johan Gestlöf
suppleanter: Ylva Engström och Lars-Olof Ekdahl

 

För bokning och information ring tel 070-26 56 559 så svarar Ulla Lansfors